Overzicht prijzen

Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen met de bijhorende oproep- en indiendata; 

Arthur Janssenprijs voor Christelijke Ethiek
Bijzondere fondsprijzen
Indiendatum: 15/01/2026
ASL-Onderzoekprijs voor Wetenschap en Technologie
Onderzoeksprijzen
Indiendatum: 15/03/2025
ASL-Onderzoekprijs voor Biomedische Wetenschappen
Onderzoeksprijzen
Indiendatum: 15/03/2026
ASL-Onderzoekprijs voor Humane Wetenschappen
Onderzoeksprijzen
Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Wetenschap & Technologie
Prijzen voor wetenschapsreflectie- en communicatie
Indiendatum: 30/06/2024
Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Biomedische Wetenschappen
Prijzen voor wetenschapsreflectie- en communicatie
Indiendatum: 15/03/2025
Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Humane Wetenschappen
Prijzen voor wetenschapsreflectie- en communicatie
Indiendatum: 15/03/2026
Marguerite Lefèvreprijs voor Gender Studies
Bijzondere fondsprijzen
Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen
Bijzondere fondsprijzen