ASL-Onderzoekprijs voor Biomedische Wetenschappen

Onderzoeksprijzen
Terug naar alle prijzen

Reglement

1. Met de ASL-Prijs voor Biomedische Wetenschappen bekroont Academische Stichting Leuven vzw een Nederlands- of Engelstalig doctoraatsproefschrift in het domein van de biomedische wetenschappen en dat aan de KU Leuven behaald werd. Het bekroonde werk moet uitmunten door de originaliteit van het onderwerp, de wetenschappelijke uitwerking en/of de innoverende conclusies.

2. De ASL-Prijs voor Biomedische Wetenschappen wordt om de 3 jaar uitgereikt. Alleen proefschriften die tijdens de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van de prijsuitreiking verdedigd werden, komen in aanmerking. De proefschriften moeten enkel ingediend worden in pdf-formaat.

3. Het bestuursorgaan van Academische Stichting Leuven vzw kent de prijs toe op voorstel van een door haar samengestelde jury die door een bestuurder van Academische Stichting Leuven vzw voorgezeten wordt. Promotoren en copromotoren van ingediende proefschriften kunnen geen deel uitmaken van de jury.

4. De prijs bedraagt € 7.500 en wordt niet verdeeld. Het bestuursorgaan kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

5. Over de procedure en de beslissing van het bestuursorgaan wordt geen correspondentie gevoerd.

6. Het resultaat wordt schriftelijk bekend gemaakt aan alle deelnemers, ten laatste één jaar na de ultieme indiendatum.

Procedure

Kandidatuur indienen kan online via deze pagina vanaf 01 December 2025.

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

  • Uw doctoraal proefschrift (pdf-formaat)
  • Een kort essay (ca. 10.000 karakters, spaties inclusief) waarin de kandidaat in het Nederlands of Engels, voor een breed maar geïnteresseerd lekenpubliek (1) zijn/haar onderzoek kadert in het bredere onderzoeksdomein; (2) de essentie van het eigen onderzoek toelicht; (3) duiding geeft bij het belang van dat onderzoek voor het eigen en aangrenzende onderzoekdomeinen, en eventueel ook bij de maatschappelijke relevantie ervan. Het indienen van een dossier impliceert dat de auteur er mee instemt dat ASL dit essay eventueel op haar website publiceert.
  • Een recent curriculum vitae met publicatielijst

Edities & laureaten

Jaargang: 2023
Indiendatum: 15/01/2023
Prijsuitreiking: 30/05/2024
Laureaat: Jasper Janssens

Titel van studie: Decoding gene regulation in the fly brain

Jaargang: 2020
Jaargang: 2017
Jaargang: 2011
Jaargang: 2005
Jaargang: 2002
Jaargang: 1999