ASL ondersteunt excellent onderzoek aan de KULeuven en de hoogstaande, bevattelijke en creatieve communicatie daarover. Zij kent prijzen toe, organiseert wetenschapsevenementen en is uitgever van het tijdschrift 'Karakter'.

laatste uitgave tijdschrift Karakter
Nieuwe editie 'Karakter'
Nummer 85
2024 - kwartaal 1
Meer info
In de kijker
Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Wetenschap & Technologie
De nieuwe editie van de Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Wetenschap & Technologie is geopend. Kandidaten kunnen zich melden tot 15-01-2024.
Meer info
Viering 100 jaar Vlaamse Leergangen / ASL
Op 29 oktober 2024 zal het exact honderd jaar geleden zijn dat Vlaamse Leergangen, het latere ASL, werd opgericht. Dat vieren we die dag met een academische zitting in de Promotiezaal. Bij die gelegenheid zal ook het boek van Ruben Mantels over de geschiedenis van Vlaamse Leergangen / ASL voorgesteld worden. Concretere informatie volgt later.
Meer info
Derde Karakterfeest
Het Derde Karakterfeest zal plaatsvinden op dinsdag 20 mei 2025. Concretere informatie volgt later.
Meer info
ASL-Onderzoeksprijs Biomedische Wetenschappen toegekend aan Jasper Janssens
De driejaarlijkse prijs voor onderzoek in de Biomedische Wetenschappen is toegekend aan Jasper Janssens voor zijn studie “Decoding gene regulation in the fly brain”. De datum van de prijsuitreiking, waarop de laureaat zijn onderzoek ook kort zal voorstellen, zal binnenkort via dit kanaal bekendgemaakt worden.
Meer info

Tijdschrift

ASL is de uitgever van het driemaandelijks tijdschrift ‘Karakter. Tijdschrift van Wetenschap’.

'Karakter' is een multidisciplinair tijdschrift over wetenschap  en wetenschapscultuur. Met dit tijdschrift wil ASL bijdragen tot de maatschappelijke verspreiding van wetenschap en de kritische reflectie daarover, zowel binnen als buiten de KU Leuven. Het tijdschrift richt zich tot een breed en divers publiek.

Abonnement
Karakter 85
2024 - kwartaal 1

Activiteiten

Op regelmatige basis organiseert en/of ondersteunt ASL activiteiten die bijdragen tot de bredere verspreiding van wetenschappelijke kennis en discussie. Deze activiteiten bestrijken de meest uiteenlopende domeinen van wetenschap en richten zich naar een breed en divers publiek.

29/10/2024
8:00 - 23:59
Naamsestraat 22, 3000 Leuven
Viering 100 jaar Vlaamse Leergangen / ASL

Op 29 oktober 2024 zal het exact honderd jaar geleden zijn dat Vlaamse Leergangen, het latere ASL, werd opgericht. Dat vieren we die dag met een academische zitting in de Promotiezaal. Bij die gelegenheid zal ook het boek van Ruben Mantels over de geschiedenis van Vlaamse Leergangen / ASL voorgesteld worden. Concretere informatie volgt later.

ASL

Academische Stichting Leuven vzw is de voortzetting van Vlaamse Leergangen Leuven.