ASL ondersteunt excellent onderzoek aan de KULeuven en de hoogstaande, bevattelijke en creatieve communicatie daarover. Zij kent prijzen toe, organiseert wetenschapsevenementen en is uitgever van het tijdschrift 'Karakter'.

laatste uitgave tijdschrift Karakter
Nieuwe editie 'Karakter'
Nummer 83
2023 - kwartaal 3
Meer info
In de kijker
ASL-Prijs Wetenschapsreflectie en -communicatie Wetenschap & Technologie
ASL reikt in 2024 voor het eerst een prijs uit voor Wetenschapsreflectie en -communicatie in de categorie Wetenschap & Technologie. Het prijzengeld bedraagt 7.500€. Kandidaten kunnen een dossier indienen van 1 december 2023 tot en met 15 maart 2024.
Meer info
ASL-Onderzoekprijs Humane Wetenschappen
ASL reikt in 2024 haar jaarlijkse onderzoekprijs uit in de categorie Humane Wetenschappen Het prijzengeld bedraagt 7.500€. Kandidaten kunnen een dossier indienen van 1 december 2023 tot en met 15 maart 2024.
Meer info
PRIJS VLAANDEREN VOOR GESCHIEDKUNDIGE WETENSCHAPPEN TOEGEKEND AAN WENDY WAUTERS
Wendy Wauters kreeg de prijs voor haar doctoraatsstudie De beroering van de religieuze ruimte. De belevingswereld van kerkgangers in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk, ca. 1450-1566. De prijsuitreiking, met een lezing door de laureate, vindt plaats in Kortrijk op 9 maart om 10.30. Meer informatie volgt later.
Meer info
Marguerite Lefèvreprijs voor Gender Studies
De deadline voor de Marguerite Lefèvreprijs voor Gender studies is 15 Januari 2024. Kandidatuur indienen kan online vanaf 1 December 2023.
Meer info

Tijdschrift

ASL is de uitgever van het driemaandelijks tijdschrift ‘Karakter. Tijdschrift van Wetenschap’.

'Karakter' is een multidisciplinair tijdschrift over wetenschap  en wetenschapscultuur. Met dit tijdschrift wil ASL bijdragen tot de maatschappelijke verspreiding van wetenschap en de kritische reflectie daarover, zowel binnen als buiten de KU Leuven. Het tijdschrift richt zich tot een breed en divers publiek.

Abonnement
Karakter 83
2023 - kwartaal 3

Activiteiten

Op regelmatige basis organiseert en/of ondersteunt ASL activiteiten die bijdragen tot de bredere verspreiding van wetenschappelijke kennis en discussie. Deze activiteiten bestrijken de meest uiteenlopende domeinen van wetenschap en richten zich naar een breed en divers publiek.

ASL

Academische Stichting Leuven vzw is de voortzetting van Vlaamse Leergangen Leuven.