ASL ondersteunt excellent onderzoek aan de KULeuven en de hoogstaande, bevattelijke en creatieve communicatie daarover. Zij kent prijzen toe, organiseert wetenschapsevenementen en is uitgever van het tijdschrift 'Karakter'.

laatste uitgave tijdschrift Karakter
Nieuwe editie 'Karakter'
Nummer 81
2023 - kwartaal 1
Meer info
In de kijker
Eerste Zigo-Zondag
ZIGO-ZONDAG. ASL start op 19 maart met een nieuw initiatief: gesprekken met schrijvende wetenschappers. Koen Fillet ontvangt kosmoloog Thomas Hertog naar aanleiding van zijn nieuwe boek.
Meer info
Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Humane Wetenschappen
De nieuwe editie van de Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Humane Wetenschappen is geopend. Kandidaten kunnen zich melden tot 15-05-2023.
Meer info

Tijdschrift

ASL is de uitgever van het driemaandelijks tijdschrift ‘Karakter. Tijdschrift van Wetenschap’.

'Karakter' is een multidisciplinair tijdschrift over wetenschap  en wetenschapscultuur. Met dit tijdschrift wil ASL bijdragen tot de maatschappelijke verspreiding van wetenschap en de kritische reflectie daarover, zowel binnen als buiten de KU Leuven. Het tijdschrift richt zich tot een breed en divers publiek.

Abonnement
Karakter 81
2023 - kwartaal 1

Activiteiten

Op regelmatige basis organiseert en/of ondersteunt ASL activiteiten die bijdragen tot de bredere verspreiding van wetenschappelijke kennis en discussie. Deze activiteiten bestrijken de meest uiteenlopende domeinen van wetenschap en richten zich naar een breed en divers publiek.

ASL

Academische Stichting Leuven vzw is de voortzetting van Vlaamse Leergangen Leuven.