Karakter

Tijdschrift van Wetenschap
Abonnement

Karakter. Tijdschrift van Wetenschap

Vier keer per jaar publiceert ‘Karakter’ een achttal toegankelijke essays over wetenschap in al haar vormen en domeinen. Het tijdschrift focust op boeiende fenomenen en evoluties in alle mogelijke domeinen van wetenschap. Vaak vertrekken de artikels vanuit een spraakmakend boek of artikel, een verrassende wetenschappelijke ontdekking, een ophefmakend feit of de loutere fascinatie voor de schoonheid van het wetenschappelijke denken. ‘Karakter’ besteedt ook aandacht aan de maatschappelijk relevantie van wetenschap en aan het functioneren en disfunctioneren van wetenschap in academische en andere contexten. De artikels worden steevast geschreven door wetenschappers die belang hechten aan wetenschapscommunicatie met een breed publiek.

Het integrale archief van Karakter (meer dan 600 essays) vindt u terug op de eigen website van Karakter. Tijdschrift van Wetenschap.

Karakter werd opgericht in 2003, in de periode waarin Vlaamse Leergangen Leuven werd hervormd tot Academische Stichting Leuven vzw. Als zodanig is het de opvolger van het tijdschrift Onze Alma Mater, waarvan u hier het archief vindt. In 2014 ontving Karakter. Tijdschrift van Wetenschap een Jaarprijs voor Wetenschapscommunicatie vanwege de Koninklijke Vlaamse Academie van België.

Archief

Karakter 86
2024 - kwartaal 2

Hoofdredacteurs: 

Jo Tollebeek (2003-2008), Jean-Christophe Verstraete (2009-2014), Pieter Bergé (2015-2020), Helder De Schutter (2021-…)

Redactiesecretariaat:

Tineke Padmos (2002-2004), Els Van de Perre (2004-2018), Manon Buysse (2018-….)

Redacteurs (2003-…):

Conny Aerts, Elke Brems, Geert Carmeliet, Ann Cassiman, David Cassiman, Ortwin De Graef, Annemie Geeraerd, Anke Gilleir, Hilde Heynen, Thomas Hertog, Diether Lambrechts, Rob Lavigne, Johan Martens, Peter Marynen, Koenraad Matthijs, Dirk Roose, Giovanni Samaey, Stéphane Symons, Stefaan Vaes, Lukas Van Audenhove, Philip Van Damme, Ine Van Hoyweghen, Gerd Van Riel, Hylke Vandenbussche, Peter Vermeersch, Pieter Vermeulen, Bram Vervliet, Johan Wagemans, Martine Wevers, Kaat Wils