Algemene voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden specifiek voor lidmaatschap

Lidmaatschap gaat in bij betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op lidmaatschap en de ontvangst van het tijdschrift Karakter gedurende 1 jaar.

Voorwaarden specifiek voor abonnement

Abonnement gaat in bij betaling van de jaarlijkse abonnementsbijdrage. De betaling van het abonnementsgeld geeft de abonnee recht op de ontvangst van het tijdschrift Karakter gedurende 1 jaar.

Voorwaarden voor lidmaatschap en abonnement

Het abonnements- of lidgeld zijn voor vervaldatum te betalen op het hieronder vermeld rekeningnummer. Als u binnen de twee weken na uw aanvraag, het lidmaatschap of abonnement terug opzegt via email naar onderstaand e-mailadres, vervalt dit zonder kosten.

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten en facturen tussen onze vereniging en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel waarin de vereniging gevestigd is zijn bevoegd voor elk geschil inzake de geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst(en) tussen onze vereniging en de klant, onverminderd het recht van onze vereniging om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.

Academische Stichting Leuven vzw
Adres: W. de Croylaan 6 bus 2000 - 3001 Heverlee
E-mail: info@academischestichtingleuven.be
Tel nr: 0485 53 56 57
Bankrekening: BE41 4310 1102 3210
BTW: BE 0410 938 124
RPR: Leuven