Wie zijn wij?

Academische Stichting Leuven is een ledenvereniging met vzw-structuur en richt zich tot iedereen die het wetenschappelijk onderzoek en de kwalitatief hoogstaande communicatie en reflectie daarover wil steunen. Het bestuur van ASL berust bij een Algemene Vergadering en een Bestuursorgaan.

Opdrachtverklaring

Academische Stichting Leuven (ASL) wil wetenschappelijk onderzoek en academische reflectie en communicatie aanmoedigen en versterken, ook door de wetenschapscultuur kritisch te bevragen. Zij ondersteunt excellent onderzoek aan de KU Leuven en financiert onderzoekers die hun expertise op een hoogstaande en bevattelijke manier delen met een breed en divers publiek. Zij heeft daarbij vooral, maar niet alleen, aandacht voor jonge onderzoekers, voor superdiversiteit en voor de specifieke noden die daarmee samenhangen.

ASL realiseert haar doelstellingen door:

  • het uitreiken van prijzen die excellent onderzoek en de toegankelijke en hoogwaardige communicatie daarover stimuleren;
  • het organiseren van jaarlijkse evenementen over wetenschap, wetenschapsreflectie en -verspreiding voor uiteenlopende maatschappelijke doelgroepen;
  • het uitgeven van het Nederlandstalige tijdschrift Karakter. Tijdschrift van Wetenschap.

Samenstelling bestuur

Algemene vergadering

Karel Baert, Pieter Bergé, Ivo Carmen, Boushra Dalile, Veerle Darras, Frank Dausy, Jef Dauwe, Leen Decin, An Descheemaeker, Helder De Schutter, David D'Hooghe, Veerle Draulans, Jan Eggermont, Nadia Fadil, Hilde Heynen, Martin Hinoul, Roger Huybrechts, Chantal Maertens, Johan Martens, Koen Matthijs, Martin Moors, André Oosterlinck, Dirk Roose, Ilse Samoy, Kristien Smedts, Jo Tollebeek, Jan Tolleneer, Stefaan Vaes, Geert Van Calster, Matthieu Vanhove, Cynthia Van Hulle, Luc Van Meervelt, Paul Van Rompuy, Kristin Verbeke, Jan Verhaeghe, Jean-Christophe Verstraete, Annemieke Verstuyf, Christoffel Waelkens, Johan Wagemans

Bestuursorgaan

Pieter Bergé (voorzitter), Boushra Dalile, Frank Dausy, Leen Decin, Helder De Schutter, Nadia Fadil, Roger Huybrechts, Koen Matthijs, Dirk Roose, Kristien Smedts (penningmeester), Luc Van Meervelt, Kristin Verbeke, Jean-Christophe Verstraete, Jan Verhaeghe (secretaris)

Korte geschiedenis

Academische Stichting Leuven werd opgericht als Vlaamse Leergangen op 29 oktober 1924 door Emile van Dievoet, Joris Helleputte, Adriaan Noyons, Prosper Poullet, Prosper Thuysbaert, Frans van Cauwelaert en Aloys van de Vyvere. Pieter-Jozef Sencie was de eerste voorzitter. Het doel van de vereniging was Nederlandstalig onderwijs te laten inrichten aan de toenmalige Katholieke Universiteit Leuven (nu KU Leuven). Met de steun van verschillende Vlaamse verenigingen nam het aantal Nederlandstalige colleges aan de Katholieke Universiteit Leuven in de jaren inderdaad 1930 toe en werd de vernederlandsing van de universiteit ingezet. Na de splitsing van de Universiteit in 1968, waarbij een autonome Nederlandstalige instelling ontstond, was het hoofddoel van de Vlaamse Leergangen bereikt.

In 1947 richtte Vlaamse Leergangen ook het Nederlandstalige tijdschrift Onze Alma Mater op, waarin wetenschappelijke artikelen over onderwerpen uit de meest uiteenlopende onderzoeksdomeinen werden gepubliceerd, vaak met een herkenbare katholieke inslag. In 1959 vestigde de vereniging zich in het door haar opgerichte Huis der Vlaamse Leergangen, op de hoek van de Muntstraat en de Boekhandelstraat te Leuven. Het nieuwe gebouw werd ingewijd op de vijfendertigste verjaardag van de vereniging door mgr. Honoré van Waeyenbergh, rector magnificus van de Universiteit. Bij die gelegenheid werd ook een gedenksteen geplaatst waarin het als de plicht van de vereniging werd omschreven om “blijvend te ijveren voor de bevordering van de wetenschap en de cultuur van ons Vlaamse volk”.

In 2003 werd de vereniging omgevormd tot Academische Stichting Leuven (ASL). De focus werd verlegd naar de financiële ondersteuning van jonge onderzoekers, in het bijzonder op doctoraal en postdoctoraal niveau. Het tijdschrift Onze Alma Mater werd hervormd tot Karakter – Tijdschrift van Wetenschap, waarin kortere, meer essayistische teksten werden opgenomen voor een breder lezerspubliek. Het Huis der Vlaamse Leergangen werd overgedragen aan de Stad Leuven, die het in 2009 aan Cera verkocht. Het gebouw, dat niet als monument beschermd was, werd in 2016 afgebroken en op dezelfde locatie bouwde Cera een nieuw hoofdkantoor. De hierboven reeds aangehaalde gedenksteen werd bewaard en in 2019 in de Universiteitshal geplaatst.

Sinds 2022 profileert Academische Stichting Leuven zich nadrukkelijk als een organisatie ter bevordering van kwalitatief hoogstaande en creatieve wetenschapsreflectie en -communicatie.

In 2024 zal, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Vlaamse Leergangen / Academische Stichting Leuven, een boek van historicus Ruben Mantels verschijnen over de geschiedenis van deze vereniging.

Lidmaatschap

Lid worden

Het lidmaatschap van ASL houdt de volgende voordelen in:

  • Vier keer per jaar ontvangt u een nummer van Karakter. Tijdschrift van Wetenschap
  • U kan gratis of aan sterk verminderde ticketprijzen deelnemen aan de evenementen die door ASL georganiseerd worden, onder andere het jaarlijkse Karakterfeest.
  • U wordt via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van door ASL georganiseerde en ondersteunde evenementen, de toekenning van de ASL-prijzen; e.d.m.

Wil u lid worden van ASL of u abonneren op Karakter. Tijdschrift van Wetenschap ?

Dit kan door u te registreren op deze website en uw lidgeld/abonnement te betalen.