ASL-Onderzoekprijs voor Humane Wetenschappen

Onderzoeksprijzen
Terug naar alle prijzen

Reglement

1. Met de ASL-Prijs voor Humane Wetenschappen bekroont Academische Stichting Leuven vzw een Nederlands- of Engelstalig doctoraatsproefschrift in het domein van de humane wetenschappen en dat aan de KU Leuven behaald werd. Het bekroonde werk moet uitmunten door de originaliteit van het onderwerp, de wetenschappelijke uitwerking en/of de innoverende conclusies.

2. De ASL-Prijs voor Humane Wetenschappen wordt om de 3 jaar uitgereikt. Alleen proefschriften die tijdens de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van de prijsuitreiking verdedigd werden, komen in aanmerking. De proefschriften moeten enkel ingediend worden in pdf-formaat.

3. Het bestuursorgaan van Academische Stichting Leuven vzw kent de prijs toe op voorstel van een door haar samengestelde jury die door een bestuurder van Academische Stichting Leuven vzw voorgezeten wordt. Promotoren en copromotoren van ingediende proefschriften kunnen geen deel uitmaken van de jury.

4. De prijs bedraagt € 7.500 en wordt niet verdeeld. Het bestuursorgaan kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

5. Over de procedure en de beslissing van het bestuursorgaan wordt geen correspondentie gevoerd.

6. Het resultaat wordt schriftelijk bekend gemaakt aan alle deelnemers, ten laatste één jaar na de ultieme indiendatum.

Procedure

Jaar van volgende uitreiking: 2024 (proefschriften verdedigd in 2021, 2022 en 2023)

Uiterlijke indiendatum: 15 januari 2024

Indienen kan uitsluitend via info@academischestichtingleuven.be

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

  • Uw doctoraal proefschrift (pdf-formaat)
  • Een kort essay (ca. 10.000 karakters, spaties inclusief) waarin de kandidaat in het Nederlands of Engels, voor een breed maar geïnteresseerd lekenpubliek (1) zijn/haar onderzoek kadert in het bredere onderzoeksdomein; (2) de essentie van het eigen onderzoek toelicht; (3) duiding geeft bij het belang van dat onderzoek voor het eigen en aangrenzende onderzoekdomeinen, en eventueel ook bij de maatschappelijke relevantie ervan. Het indienen van een dossier impliceert dat de auteur er mee instemt dat ASL dit essay eventueel op haar website publiceert.
  • Een recent curriculum vitae met publicatielijst

Edities & laureaten

Jaargang: 2024
Indiendatum: 15/01/2024
Prijsuitreiking: nog niet bekend
Laureaat: nog niet bekend
Jaargang: 2021
Laureaat: Laura Dewitte - Losing memory, losing meaning. towards a deeper understanding of meaning in life in older adults with Alzheimer's disease
Jaargang: 2018
Laureaat: Elwin Hofman - The internationalization of man. Stigma, criminal justice and self in the Southern Netherlands, 1750-1830
Jaargang: 2015
Laureaat: Bert Daelemans - Spiritus Loci: A threefold method for the theological assessment of contemporary church architecture
Jaargang: 2012
Laureaat: Wim Decock - Theologians and contract law: the moral transformation of the IUS Commune (ca. 1500-1650
Jaargang: 2009
Laureaat: Marjan Sterckx - Het binnenste buiten, sculpturen van vrouwelijke beeldhouwers in de grootstedelijke publieke ruimte (Parijs, Londen, Brussel, ca. 1770-1953)
Jaargang: 2006
Laureaat: Bart Van de Putte - Partnerkeuze in de 19de eeuw. Klasse, romantiek, geografische afkomst en de vorming van sociale groepen op de huwelijksmarkt
Jaargang: 2003
Laureaat: Daniel Franklin Pilario - Back to the rough grounds of praxis: exploring theological method with Pierre Bourdieu. Beyond liberation theology and radical orthodoxy
Jaargang: 2000
Laureaat: Marnix Beyen - Een bewoonbare geschiedenis. De omgang met het nationale verleden in België en Nederland, 1938-1947
Jaargang: 1997
Laureaat: Ides Nicaise - Poverty and human capital
Jaargang: 1994
Laureaat: Leon Horsten - Epistemic and modal-epistemic arithmetic