Marguerite Lefèvreprijs voor Gender Studies

Bijzondere fondsprijzen
Terug naar alle prijzen

Reglement

1. De Academische Stichting Leuven vzw kent een tweejaarlijkse prijs toe ter bekroning van een masterproef. De studie moet een belangrijke bijdrage leveren aan het wetenschappelijke inzicht in de problematiek van gender en genderverhoudingen en/of inzicht in de vrouw/man gelijkekansenthematiek. Studies uit alle wetenschapsdomeinen komen in aanmerking.

2. De prijs draagt de naam van de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Leuvense universiteit, Marguerite Lefèvre, geografe (1894-1967).

3. De Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies wordt om de twee jaar uitgereikt. Alleen masterproeven die tijdens de twee academiejaren voorafgaande aan uiterste datum van kandidaatstelling verdedigd werden, komen in aanmerking.

4. Voor deze prijs kan men slechts éénmaal kandideren.

5. Het bestuursorgaan van Academische Stichting Leuven vzw kent de prijs toe op voorstel van een door haar samengestelde jury die bestaat uit minstens vier leden, waaronder een vertegenwoordiger van Academische Stichting Leuven vzw. De jury kiest een voorzitter onder haar leden. Promotoren en copromotoren van ingediende verhandelingen kunnen geen deel uitmaken van de jury.

6. De prijs bedraagt € 1.500 en wordt niet verdeeld.

7. Het bestuursorgaan kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

8. Over de procedure en de beslissing van de Raad van Bestuur wordt geen correspondentie gevoerd.

Procedure

Indienen kan uitsluitend via info@academischestichtingleuven.be.

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

  • Uw masterproef (pdf-formaat)
  • Een samenvatting in het Nederlands over het Engels van max. 500 woorden, waarin vraagstelling, methodologie en resultaten worden toegelicht
  • Een recent curriculum vitae

Edities & laureaten

Jaargang: 2024
Indiendatum: 15/01/2024
Prijsuitreiking: nog niet bekend
Laureaat: nog niet bekend
Jaargang: 2022
Laureaat: Antje Van Kerckhove - Slachtoffers van onwetendheid. De kennisverspreiding van het DES-hormoon in België sinds 1971
Jaargang: 2020
Laureaat: Moira De Graef - ’Becoming Dagongmei. Liminal identity practices in migrant women’s autobiographies’
Jaargang: 2018
Laureaat: Louise Deschryver - 'Vous allez me traiter d’enfant’. Zelfperceptie van de kinderen Bethune in het vroege negentiende-eeuwse België
Jaargang: 2016
Laureaat: Chanelle Delameillieure - Dat het heurs dancs ende heurs wille was. Een sociaal-juridische analyse van schakingen in Leuven in de vijftiende eeuw
Jaargang: 2014
Laureaat: Evelien Geerts - The Other Woman. Towards a diffractive rereading of the oeuvres of Simone de Beauvoir and Luce Irigaray’
Jaargang: 2012
Laureaat: Eline Sciot - J'ai soif d'un grand ciel. Het bewogen artistieke parcours van Louise Héger (1839-1933)
Jaargang: 2010
Laureaat: Wim Peumans - Seks & stigma in beweging. Een etnografisch onderzoek naar homoseksuele en lesbische allochtonen van eerste en anderhalve generatie in België
Jaargang: 2008
Laureaat: niet toegekend
Jaargang: 2006
Laureaat: Helena Trommelmans - Ethiek en enhancement. Een verkenning vanuit genderperspectief.
Jaargang: 2004
Laureaat: Ann Welvaert - De heroïek van de waarheidszoeker. Belgische wetenschapsbiografieën 1870-1930
Jaargang: 2002
Laureaat: Hannelore Vandebroek - Het geslacht van arbeid. Opvattingen over vrouwenarbeid in Belgische katholieke intellectuele kringen (1945-1960)