Marguerite Lefèvreprijs voor Gender Studies

Bijzondere fondsprijzen
Terug naar alle prijzen

Reglement

1. De Academische Stichting Leuven vzw kent een tweejaarlijkse prijs toe ter bekroning van een masterproef. De studie moet een belangrijke bijdrage leveren aan het wetenschappelijke inzicht in de problematiek van gender en genderverhoudingen en/of inzicht in de vrouw/man gelijkekansenthematiek. Studies uit alle wetenschapsdomeinen komen in aanmerking.

2. De prijs draagt de naam van de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Leuvense universiteit, Marguerite Lefèvre, geografe (1894-1967).

3. De Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies wordt om de twee jaar uitgereikt. Alleen masterproeven die tijdens de twee academiejaren voorafgaande aan uiterste datum van kandidaatstelling verdedigd werden, komen in aanmerking.

4. Voor deze prijs kan men slechts éénmaal kandideren.

5. Het bestuursorgaan van Academische Stichting Leuven vzw kent de prijs toe op voorstel van een door haar samengestelde jury die bestaat uit minstens vier leden, waaronder een vertegenwoordiger van Academische Stichting Leuven vzw. De jury kiest een voorzitter onder haar leden. Promotoren en copromotoren van ingediende verhandelingen kunnen geen deel uitmaken van de jury.

6. De prijs bedraagt € 1.500 en wordt niet verdeeld.

7. Het bestuursorgaan kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

8. Over de procedure en de beslissing van de Raad van Bestuur wordt geen correspondentie gevoerd.

Procedure

Klik hier om uw kandidatuur in te dienen.

Kandidatuur indienen kan online vanaf 01 December 2023 tot 15 Januari 2024

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

  • Uw masterproef (pdf-formaat).  
    Opmerking: Na indienen ziet u een boodschap waarin staat dat u een papieren exemplaar moet opsturen.  Dit is echter NIET meer nodig.
  • Een samenvatting in het Nederlands over het Engels van max. 500 woorden, waarin vraagstelling, methodologie en resultaten worden toegelicht
  • Een recent curriculum vitae

Edities & laureaten

Jaargang: 2024
Indiendatum: 15/01/2024
Prijsuitreiking: nog niet bekend
Jaargang: 2020
Jaargang: 2014
Jaargang: 2012
Jaargang: 2010
Jaargang: 2008
Jaargang: 2004