Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

Bijzondere fondsprijzen
Terug naar alle prijzen

Reglement

1. Academische Stichting Leuven vzw kent, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK) en het Komitee voor Frans-Vlaanderen vzw, een vijfjaarlijkse prijs toe ter bekroning van een oorspronkelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie met betrekking tot de geschiedenis van Vlaanderen. Een jury aangesteld door de drie genoemde instellingen beoordeelt de inzendingen.

2. De Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen is gesticht ter nagedachtenis van Maria Herrentals (1919-1988), een Vlaamsbewuste en sociaal geëngageerde Brugse onderwijzeres.

3. Ter bekroning ingeleverde studies dienen betrekking te hebben op de geschiedenis van Vlaanderen, dit is Vlaanderen in zijn ruimste geografische betekenis vanaf het middeleeuwse tot het actuele Vlaanderen. Studies uit alle wetenschappelijke disciplines komen in aanmerking, voor zover ze historisch zijn opgevat of georiënteerd.

4. Alleen doctoraatsproefschriften of studies van vergelijkbaar niveau komen in aanmerking. Onuitgegeven proefschriften dienen te zijn verdedigd in de loop van de vijf aan de inleveringsdatum voorafgaande jaren. Uitgegeven studies dienen te zijn gepubliceerd binnen dezelfde termijn.

5. Laureaten van de Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen kunnen niet nog eens een studie ter bekroning inleveren.

6. De studies ingeleverd door auteurs, gedomicilieerd in het Vlaamse gewest of in Nederland, dienen in het Nederlands te zijn gesteld. Universitaire dissertaties kunnen evenwel worden ingeleverd in de taal waarin zij zijn gesteld en verdedigd.

7. Verzamelwerken komen niet in aanmerking. Een studie kan evenwel door twee of meer auteurs zijn geschreven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het geheel van de tekst.

8. De prijs bedraagt € 3.000. Slechts één studie kan worden bekroond. De jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

9. Over de procedure en de beslissing van de jury wordt geen correspondentie gevoerd. De ingeleverde exemplaren worden niet terugbezorgd.

Procedure

Jaar van de volgende uitreiking: 2028 (proefschriften verdedigd in 2023, 2024, 2025, 2026 of 2027)

Indienen kan elektronisch (in pdf-formaat) via paul.trio@kuleuven of via de post: 'Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen’ p/a Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

  • uw doctoraal proefschrift in pdf-formaat (per mail) of in drie exemplaren (per post)
  • een recent curriculum vitae met publicatielijst in pdf-formaat (per mail) of in vier exemplaren (per post)
  • een hoogwaardige samenvatting van het onderzoek in pdf-formaat (per mail) of in drie exemplaren (per post). Deze samenvatting plaatst het onderzoek in de bredere context van het onderzoeksveld en is bestemd voor een breed maar geïnteresseerd lekenpubliek. Deze tekst mag geschreven zijn in het Engels of het Nederlands en moet tussen de 6000 en de 8000 lettertekens bevatten, spaties inclusief.

Edities & laureaten

Jaargang: 2023
Indiendatum: 15/01/2023
Prijsuitreiking: nog niet bekend
Jaargang: 2018
Jaargang: 2013
Jaargang: 2008
Jaargang: 1997