Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

Bijzondere fondsprijzen
Terug naar alle prijzen

Reglement

1. Academische Stichting Leuven vzw kent, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK) en het Komitee voor Frans-Vlaanderen vzw, een vijfjaarlijkse prijs toe ter bekroning van een oorspronkelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie met betrekking tot de geschiedenis van Vlaanderen. Een jury aangesteld door de drie genoemde instellingen beoordeelt de inzendingen.

2. De Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen is gesticht ter nagedachtenis van Maria Herrentals (1919-1988), een Vlaamsbewuste en sociaal geëngageerde Brugse onderwijzeres.

3. Ter bekroning ingeleverde studies dienen betrekking te hebben op de geschiedenis van Vlaanderen, dit is Vlaanderen in zijn ruimste geografische betekenis vanaf het middeleeuwse tot het actuele Vlaanderen. Studies uit alle wetenschappelijke disciplines komen in aanmerking, voor zover ze historisch zijn opgevat of georiënteerd.

4. Alleen doctoraatsproefschriften of studies van vergelijkbaar niveau komen in aanmerking. Onuitgegeven proefschriften dienen te zijn verdedigd in de loop van de vijf aan de inleveringsdatum voorafgaande jaren. Uitgegeven studies dienen te zijn gepubliceerd binnen dezelfde termijn.

5. Laureaten van de Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen kunnen niet nog eens een studie ter bekroning inleveren.

6. De studies ingeleverd door auteurs, gedomicilieerd in het Vlaamse gewest of in Nederland, dienen in het Nederlands te zijn gesteld. Universitaire dissertaties kunnen evenwel worden ingeleverd in de taal waarin zij zijn gesteld en verdedigd.

7. Verzamelwerken komen niet in aanmerking. Een studie kan evenwel door twee of meer auteurs zijn geschreven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het geheel van de tekst.

8. De prijs bedraagt € 3.000. Slechts één studie kan worden bekroond. De jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

9. Over de procedure en de beslissing van de jury wordt geen correspondentie gevoerd. De ingeleverde exemplaren worden niet terugbezorgd.

Procedure

Jaar van de volgende uitreiking: 2023 (proefschriften verdedigd in 2018, 2019, 2020, 2021 of 2022)

Indienen kan elektronisch (in pdf-formaat) via paul.trio@kuleuven of via de post: 'Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen’ p/a Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

  • uw doctoraal proefschrift in pdf-formaat (per mail) of in drie exemplaren (per post)
  • een recent curriculum vitae met publicatielijst in pdf-formaat (per mail) of in vier exemplaren (per post)
  • een hoogwaardige samenvatting van het onderzoek in pdf-formaat (per mail) of in drie exemplaren (per post). Deze samenvatting plaatst het onderzoek in de bredere context van het onderzoeksveld en is bestemd voor een breed maar geïnteresseerd lekenpubliek. Deze tekst mag geschreven zijn in het Engels of het Nederlands en moet tussen de 6000 en de 8000 lettertekens bevatten, spaties inclusief.

Edities & laureaten

Jaargang: 2023
Indiendatum: 15/01/2023
Prijsuitreiking: nog niet bekend
Laureaat: nog niet bekend
Jaargang: 2018
Laureaat: Elwin Hofman - The internalization of Man. Stigma, Criminal Justice and Self in the Southern Netherlands, 1750-1830
Jaargang: 2013
Laureaat: Tjamke Snijders - Ordinare Communicare. Redactie, opmaak en transmissie van hagiografische handschriften in kloosters uit de Zuidelijke Nederlanden, 900-1200
Jaargang: 2008
Laureaat: Raf De Bont - Darwins kleinkinderen: de evolutietheorie in België 1865-1945
Jaargang: 2003
Laureaat: Godfried Kwanten - August-Edmond De Schryver 1898-1991. Politieke biografie van een gentleman-staatsman
Jaargang: 2000
Laureaat: Reinhild Vandekerckhove - Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. De dynamiek van het Deerlijkse dialect
Jaargang: 1997
Laureaat: Fred Stevens - Revolutie en notariaat: Antwerpen 1794-1814