ASL-Onderzoekprijs voor Wetenschap en Technologie

Onderzoeksprijzen
Terug naar alle prijzen

Reglement

1. Met de ASL-Prijs voor Wetenschap en Technologie bekroont Academische Stichting Leuven vzw een Nederlands- of Engelstalig doctoraatsproefschrift in het domein van wetenschap en technologie en dat aan de KU Leuven behaald werd. Het bekroonde werk moet uitmunten door de originaliteit van het onderwerp, de wetenschappelijke uitwerking en/of de innoverende conclusies.

2. De ASL-Prijs voor Wetenschap en Technologie wordt om de 3 jaar uitgereikt. Alleen proefschriften die tijdens de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van de prijsuitreiking verdedigd werden, komen in aanmerking. De proefschriften moeten enkel ingediend worden in pdf-formaat.

3. Het bestuursorgaan van Academische Stichting Leuven vzw kent de prijs toe op voorstel van een door haar samengestelde jury die door een bestuurder van Academische Stichting Leuven vzw voorgezeten wordt. Promotoren en copromotoren van ingediende proefschriften kunnen geen deel uitmaken van de jury.

4. De prijs bedraagt € 7.500 en wordt niet verdeeld. Het bestuursorgaan kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

5. Over de procedure en de beslissing van het bestuursorgaan wordt geen correspondentie gevoerd.

6. Het resultaat wordt schriftelijk bekend gemaakt aan alle deelnemers, ten laatste één jaar na de ultieme indiendatum.

Procedure

Indienen kan uitsluitend via info@academischestichtingleuven.be.

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

  • Uw doctoraal proefschrift (pdf-formaat)
  • Een kort essay (ca. 10.000 karakters, spaties inclusief) waarin de kandidaat in het Nederlands of Engels, voor een breed maar geïnteresseerd lekenpubliek (1) zijn/haar onderzoek kadert in het bredere onderzoeksdomein; (2) de essentie van het eigen onderzoek toelicht; (3) duiding geeft bij het belang van dat onderzoek voor het eigen en aangrenzende onderzoekdomeinen, en eventueel ook bij de maatschappelijke relevantie ervan. Het indienen van een dossier impliceert dat de auteur er mee instemt dat ASL dit essay eventueel op haar website publiceert.
  • Een recent curriculum vitae met publicatielijst

Edities & laureaten

Jaargang: 2025
Indiendatum: 15/01/2025
Prijsuitreiking: nog niet bekend
Laureaat: nog niet bekend
Jaargang: 2022
Indiendatum: 15/01/2022
Laureaat: nog niet bekend
Jaargang: 2019
Laureaat: Bram Van den Bergh - Experimental evolution of microbial multidrug tolerance. A novel tool to identify mechanisms of the complex persister phenotype
Jaargang: 2016
Laureaat: Aurélie Carlier - Multiscale modelling of angiogenesis during normal and impaired bone regeneration
Jaargang: 2013
Laureaat: Bert Vercnocke - Hidden structures of Black Holes
Jaargang: 2010
Laureaat: Maarten Roeffaers - Heterogeneous catalysis: a fluorescence microscopy study
Jaargang: 2008
Laureaat: Michaël Ryckewaert - Working in the functional city: planning the economic backbone of the Belgian welfare state 1945-1973
Jaargang: 2005
Laureaat: Frank Verstraete - A study of entanglement in quantum information theory
Jaargang: 2002
Laureaat: Stefaan Vaes - Local compact quantum groups
Jaargang: 1999
Laureaat: Bart De Schutter
Jaargang: 1996
Laureaat: Ruud Siebelinck - Regularisation of two-dimensional induced models and non-critical strings