Bijzondere fondsprijzen

Deze prijzen betreffen specifieke onderwerpen en hebben elk hun eigen voorgeschiedenis en reglement. Momenteel zijn er drie: de Marguerite Lefèvreprijs voor Gender Studies, de Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen, en de Arthur Janssenprijs voor Christelijke Ethiek.

Arthur Janssenprijs voor Christelijke Ethiek
Volgende editie: 2026
Indieningsdatum: 15/01/2026
Marguerite Lefèvreprijs voor Gender Studies
Volgende editie: 2024
Indieningsdatum: 15/01/2024
Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen
Volgende editie: nog niet aangekondigd