Toelagen

Het toelageprogramma is stopgezet. Er kunnen voortaan geen nieuwe toelagen meer worden aangevraagd.

The grant programme has been terminated. You cannot apply anymore for grants for research stays and conferences.